Commissie

De Zeemijlenloop Delfzijl is onderdeel van Atletiekvereniging Fivelstreek. De commissie Zeemijlenloop Delfzijl bestaat uit de volgende personen

Naam Functie E-mail
Janna Sieburgh Voorzitter info@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Ans de Vries Secretaris info@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Mark Giesolf Logistiek logistiek@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Gerard Vos Logistiek logistiek@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Jan ten Hove Sponsoring sponsoring@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Eloise Suiveer Sponsoring sponsoring@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Janet Boxmeer Bedrijvenloop bedrijvenloop@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Ineke Zuidema Inschrijving inschrijving@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Henk Apotheker Inschrijving inschrijving@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Marjan van der Meij Peuterrun, Kleuterrun & Kidsrun kidsrun@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Ingrid West Peuterrun, Kleuterrun & Kidsrun kidsrun@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Linda van Vliet Communicatie info@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Harma Damstra Communicatie info@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Natascha Ottjes Vrijwilligers vrijwilligers@zeemijlenloopdelfzijl.nl
Karina Idema Vrijwilligers vrijjwilligers@zeemijlenloopdelfzijl.nl