Wedstrijdreglement

Algemeen deel

 

 

 Artikel 1: Algemeen

 1. De Zeemijlenloop omvat een zestal onderdelen, te weten de recreatieve loop, de wedstrijdloop, de bedrijvenloop , de kidsrun, de peuterrun en wandelen.
 2. Bij het niet naleven van het wedstrijdreglement is de organisatie gerechtigd de deelnemer van het parcours te verwijderen, de deelnemer te diskwalificeren en/of niet op te nemen in de uitslagen.
 3. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

 

Artikel 2

Wijze van voortbewegen en gebruik geluid.De deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
Het is de deelnemer niet toegestaan om geluidsapparatuur te gebruiken.

 

Artikel 3: Kinderwagens, wandelwagen, rolstoelen en huisdieren

Vanwege de waarborging van de veiligheid is het parcours niet geschikt voor kinderwagen, wandelwagens, rolstoelen en huisdieren. Kinderwagens, wandelwagens, rolstoelen en huisdieren zijn om deze reden niet toegestaan op het parcours.

 

Artikel 4: Begeleiding

Begeleiding van de deelnemer tijdens de wedstrijdloop, recreatieve loop, bedrijvenloop en wandelen  is enkel toegestaan op hardlopende wijze.

 

Artikel 5: Tijdsregistratie en tijdslimiet

 1. Voor de onderdelen wedstrijdloop, recreantenloop, bedrijvenloop en kidsrun vindt een tijdsregistratie plaats.
 2. De uitslagen van de wedstrijdloop en de kidsrun worden op basis van de bruto tijd vastgesteld.
 3. De uitslagen van de bedrijvenloop en recreantenloop worden vastgesteld van de netto tijd.
 4. Tenzij hierna anders bepaald dient de deelnemer aan de wedstrijdloop, recreantenloop, bedrijvenloop en wandeltocht. binnen 2 uur af te leggen.
 5. Indien een deelnemer van een onderdeel 6 zeemijlen loopt, dan dient de eerste ronde binnen een tijdslimiet van 50 minuten afgelegd te zijn.

 

Artikel 6: inschrijven

 1. Deelnemers aan de wedstrijdloop, recreantenloop en bedrijvenloop dienen een keuze te maken voor welk onderdeel ze zich willen inschrijven. Het is slechts mogelijk om onder eigen naam en startnummer aan één van de onderdelen mee te doen. Deelname aan een combinatie van verschillende onderdelen is niet mogelijk.
 2. Deelnemers die zich voor meerdere onderdelen hebben ingeschreven worden niet opgenomen in de uitslagen.

 

 

Wedstrijdloop

 

Artikel 7: Prijzengeld

 1. Er zijn prijzen te winnen in de volgende categorieën
  • Snelste heer/dame overall
  • Snelste heer/dame zes zeemijlen senioren;
  • Snelste heer/dame zes mijlen van 30 tot en met 39 jaar;
  • Snelste heer/dame zes mijlen van 40 tot en met 49 jaar;
  • Snelste heer/dame zes mijlen van 50 tot en met 59 jaar;
  • Snelste heer/dame zes mijlen van 60 jaar en ouder;
  • Snelste Delfzijlster heer/dame;
  • Parcoursrecord.
 2. Bij vijf of minder deelnemers in een bepaalde categorie vindt alleen toekenning van de eerste prijs plaats. De prijs wordt op de dag van de loop persoonlijk uitgereikt. Prijzen worden niet toegezonden. Indien de deelnemer tijdens de prijsuitreiking niet aanwezig is, vervalt de aanspraak op de toegekende prijs.
 3. Alleen deelnemers aan de wedstrijdloop komen in aanmerking voor de in het eerste lid genoemde prijzen.
 4. Deelnemers aan de wedstrijdloop lopen 6 zeemijlen.
 5. De organisatie kan bij een calamiteit besluiten om geen prijsuitreiking te doen plaatsvinden.

 

Bedrijvenloop

 

Artikel 8: Algemeen

 1. Ieder team dient in de bedrijvenloop uit te komen onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt.
 2. Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes personen. Van een team mogen zowel werknemers als gastlopers deel uit maken.
 3. De te lopen afstand is drie zeemijlen.

 

Artikel 9: Tijden en klassement

 1. Een team bestaat uit minimaal vier lopers. De netto tijden van de snelste vier lopers tellen mee voor de klassering. Het team met de snelste finishtijd is de winnaar.
 2. De tijdslimiet per loper voor de bedrijvenloop is een uur en vijftien minuten.
 3. De organisatie reikt een prijs uit aan de drie snelste bedrijventeams.

 

Recreantenloop

 

Artikel 10: Afstand

Deelnemers hebben de keuze om 3 of 6 zeemijlen af te leggen.

 

Kidsrun 1 zeemijl

 

Artikel 11: Tijden en klassement

 1. De kidsrun is voor kinderen geboren in 2007 tot en met 2012
 2. Er vind een prijsuitreiking plaats in de categorieën jongens/meisjes 2007-2009 en jongens/meisjes 2010-2012.
 3. Deelnemers aan de kidsrun worden tijdens de kidsrun aangewezen atleten. In omstandigheden kan de organisatie hiervan afwijken.
 4. Ongeacht het aantal deelnemers vindt per categorie een prijsuitreiking plaats.

 

Peuterrun

 

Artikel 12: Afstand en begeleiding

 1. Deelnemers van de peuterrun kunnen meedoen vanaf het moment dat ze kunnen lopen en geboren zijn in 2015 en later.
 2. Deelnemers lopen een afstand van 100 meter op de atletiekbaan.
 3. Deelnemers aan de peuterrun worden begeleid door de organisatie aangewezen atleten en familie/vrienden of kennissen van de deelnemers.

 

Kidsrun 400 meter

 

Artikel 13

 1. Deelnemers van de kidsrun 400 meter zijn kinderen geboren in 2013 en 2014.
 2. Deelnemers lopen een afstand van 400 meter op de atletiekbaan
 3. Deelnemers aan de kidsrun 400 meter worden begeleid door de organisatie aangewezen atleten. In omstandigheden kan de organisatie hiervan afwijken.

 

Wandelen

 

Artikel 14: Afstand

Deelnemers aan de wandeltocht wandelen 3 zeemijlen. Drie zeemijlen staat gelijk aan 1 ronde over het parcours.