Wedstrijdreglement

Algemeen deel

Artikel 1: Algemeen

 1. De Zeemijlenloop omvat een viertal lopen, te weten de recreatieve loop, de wedstrijdloop, de bedrijvenloop en de kidsrun.
 2. Bij het niet naleven van het wedstrijdreglement is de organisatie gerechtigd de deelnemer van het parcours te verwijderen.
 3. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Artikel 2: Wijze van voortbewegen en gebruik geluid

 1. De deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
 2. Het is de deelnemer niet toegestaan om geluidsapparatuur te gebruiken.

Artikel 3: Begeleiding

Begeleiding van de deelnemer is enkel toegestaan op hardlopende wijze.

Artikel 4: Tijdslimiet laatste loper

In verband met het vrijgeven van het parcours voor het verkeer, dan wel de volgende loop, dient de deelnemer binnen de tijdslimiet die in artikel 5 en 8 genoemd zijn gefinisht te zijn.

Recreatieve- en wedstrijdloop

Artikel 5: Tijdslimiet

Deelnemers hebben twee uren de tijd om de afstand te volbrengen.

Artikel 6: Prijzengeld

 1. Er zijn prijzen te winnen in de volgende categorieën
  1. Snelste heer/dame zes zeemijlen senioren;
  2. Snelste heer/dame zes mijlen van 30 tot en met 39 jaar;
  3. Snelste heer/dame zes mijlen van 40 tot en met 49 jaar;
  4. Snelste heer/dame zes mijlen van 50 tot en met 59 jaar;
  5. Snelste heer/dame zes mijlen van 60 jaar en ouder;
  6. Snelste Delfzijlster heer/dame;
  7. Parcoursrecord.
 2. Bij vijf of minder deelnemers in een bepaalde categorie vindt alleen toekenning van de eerste prijs plaats. De prijs wordt op de dag van de loop persoonlijk uitgereikt. Prijzen worden niet toegezonden. Indien de deelnemer tijdens de prijsuitreiking niet aanwezig is, vervalt de aanspraak op de toegekende prijs.
 3. Alleen deelnemers aan de wedstrijdloop komen in aanmerking voor de in het eerste lid genoemde prijzen.

  

Bedrijvenloop

Artikel 7: Algemeen

 1. Ieder team dient in de bedrijvenloop uit te komen onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt.
 2. Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes personen. Van een team mogen zowel werknemers als gastlopers uit maken.
 3. De te lopen afstand bedraagt drie zeemijlen.

Artikel 8: Tijden en klassement

 1. Een team bestaat uit minimaal vier lopers. De netto tijden van de snelste vier lopers tellen mee voor de klassering. Het team met de snelste finishtijd is de winnaar.
 2. De tijdslimiet per loper voor de bedrijvenloop is een uur en vijftien minuten.
 3. De organisatie reikt een prijs uit aan de drie snelste bedrijventeams.

Kidsrun

Artikel 9: Tijden en klassement

 1. Met het oogpunt op veiligheid wordt er op basis van leeftijd gestart in diverse categorieën.
 2. Ongeacht het aantal deelnemer vindt per categorie een prijsuitreiking plaats. 

Zeemijlenloop Delfzijl

Welkom op de website van de Zeemijlenloop Delfzijl. Een uniek hardloopevenement in Delfzijl op zondag 28 oktober 2018 georganiseerd door Atletiekvereniging Fivelstreek.

Contact

Organisatie

Laatste Tweet

Volg ons