Verwerking Enquête Zeemijlenloop

Enquête

Na afloop van de Zeemijlenloop van 29 oktober 2017 hebben we de deelnemers waarvan we een mailadres hebben, per mail gevraagd om deel te nemen aan onze enquête. Ruim 200 deelnemers hebben de enquête ingevuld. 97% van deze deelnemers waardeerden de Zeemijlenloop als goed en 3% als matig. Veel deelnemers hebben ons voorzien van verbetervoorstellen en suggesties. Onlangs hebben we deze besproken. We kunnen niet alle verbetervoorstellen en suggesties uitvoeren, maar een aantal wel. Dit zijn o.a. gelegenheid bieden om persoonlijke spullen zoals kleding etc. af te geven, de tijd tussen einde na-inschrijving en de start wordt 45 minuten (was 60 minuten) en het via de website beter informeren over de parkeergelegenheden.

Iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen willen we hierbij hartelijk bedanken.


Zeemijlenloop Delfzijl

Welkom op de website van de Zeemijlenloop Delfzijl. Een uniek hardloopevenement in Delfzijl op zondag 28 oktober 2018 georganiseerd door Atletiekvereniging Fivelstreek.

Contact

Organisatie

Laatste Tweet

Volg ons