Skip to main content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst aangegaan tussen de deelnemer en de organisatie.
2.      Indien een van de onderstaande artikelen wordt vernietigd, blijven de overige artikelen in stand.
3.      Het reglement maakt deel uit van de algemene voorwaarden waarbij het reglement prevaleert boven de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

1.    Deelname is op eigen risico van de deelnemer. De organisatie is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit ongevallen. De deelnemer is er mee bekend dat voor de deelname aan de Zeemijlenloop een goede gezondheid en voorbereiding vereist is en dat hij hieraan voldoet.
2.   De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen. Het achterlaten van eigendommen in kleedkamers of op andere locaties is dan ook op eigen risico van de deelnemer. Organisatie en deelnemer gaan op geen enkele wijze een overeenkomst van bewaarneming in de zin van artikel 7:600 BW aan.
3.    De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de organisatie en hulpdiensten op te volgen. Met het niet opvolgen van de aanwijzingen vervalt de eventuele aansprakelijkheid van de organisatie
4.      De deelnemer vrijwaart de organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten.
5.      Mocht, ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid als hiervoor genoemd, de organisatie toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het maximum wat door haar verzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 3: Registratie en intellectueel eigendom

1.      De gelopen tijd van de deelnemer wordt door de organisatie geregistreerd en in de media en/of internet openbaar gemaakt. De deelnemer verleent de organisatie ondubbelzinnig toestemming om de gegevens te registeren en openbaar te maken.
2.      Met het accepteren van de algemene voorwaarden verleent de deelnemer aan de organisatie toestemming de gemaakte foto’s tijdens de Zeemijlenloop op haar website te plaatsen en te gebruiken voor promotiedoeleinden in relatie tot de Zeemijlenloop. De deelnemer zal voor het gebruik van fotomateriaal geen geldelijke vergoeding vragen en ontvangen.

Artikel 4: Annuleren

Bij annulering vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 5: Afgelastingen

De organisatie heeft het recht om de Zeemijlenloop geheel of gedeeltelijk, af te lasten in geval van calamiteiten en / of als het nodig is om de veiligheid te waarborgen. Bij afgelasting vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
2.      De Rechtbank Groningen, sector kanton, locatie Groningen is uitsluitend bevoegd om van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst kennis te nemen.

Cookiemelding

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies.