Reglement

Algemeen deel

 

 

 Artikel 1: Algemeen

 1. De Zeemijlenloop Delfzijl omvat  de 4 Zeemijlenloop en de Bedrijvenloop
 2. De Zeemijlenloop Delfzijl maakt deel uit van het Loopcircuit Noord Nederland.
 3. Bij het niet naleven van het reglement is de organisatie gerechtigd de deelnemer van het parcours te verwijderen, de deelnemer te diskwalificeren en/of niet op te nemen in de uitslagen.
 4. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 5. De editie van de Zeemijlenloop 2022 bestaat uit een prestatieloop (geen wedstrijd) en een bedrijvenloop. 
 6. Door deel te nemen aan de Zeemijlenloop Delfzijl verklaart men zich akkoord met publicatie van uitslagen en/of beeldmateriaal op de website van de Zeemijlenloop. 

 

Artikel 2 Wijze van voortbewegen.

De deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

 

Artikel 3: Kinderwagens, wandelwagen, rolstoelen en huisdieren

Vanwege de waarborging van de veiligheid is het parcours niet geschikt voor kinderwagen, wandelwagens, rolstoelen en huisdieren. Kinderwagens, wandelwagens, rolstoelen en huisdieren zijn om deze reden niet toegestaan op het parcours.

 

Artikel 4: Begeleiding

Begeleiding van de deelnemer tijdens de 4 Zeemijlenloop en de Bedrijvenloop  is enkel toegestaan op hardlopende wijze.

 

Artikel 5: Tijdsregistratie en tijdslimiet

 1. Voor de onderdelen 4 Zeemijlenloop en Bedrijvenloop vindt een tijdsregistratie plaats.
 2. De uitslagen van de 4 Zeemijlenloop wordt op basis van de netto tijd vastgesteld.
 3. De uitslagen van de bedrijvenloop wordt vastgesteld op basis van de netto tijd.
 4. Tenzij hierna anders bepaald dient de deelnemer aan de 4 Zeemijlenloop en de Bedrijvenloop het parcours binnen 1,5 uur af te leggen.

 

Artikel 6: inschrijven

 1. Deelnemers aan de 4 Zeemijlenloop en de Bedrijvenloop dienen een keuze te maken voor welk onderdeel ze zich willen inschrijven. Het is slechts mogelijk om onder eigen naam en startnummer aan één van de onderdelen mee te doen. Deelname aan een combinatie van verschillende onderdelen is niet mogelijk.
 2. Deelnemers die zich voor zowel de 4 Zeemijlenloop als de Bedrijvenloop  hebben ingeschreven worden niet opgenomen in de uitslagen.

 

 

4 Zeemijlenloop

 

Artkel 7: Minimale leeftijd

De minimale leeftijd om mee te doen aan de 4 Zeemijlenloop is 12 jaar. 

 

Artikel 8: Prijzengeld

 1. Er zijn prijzen te winnen in de volgende categorieën
  • Snelste heer/dame junioren (12 t/m 18 jaar)
  • Snelste heer/dame senioren tot en met 40 jaar;
  • Snelste heer/dame 40 tot en met 50 jaar;
  • Snelste heer/dame 50 tot en met 60 jaar;
  • Snelste heer/dame 60 jaar en ouder;
  • Snelste Delfzijlster heer/dame;
  • Parcoursrecord.
 2. De prijs wordt op de dag van de loop persoonlijk uitgereikt. Prijzen worden niet toegezonden. Indien de deelnemer tijdens de prijsuitreiking niet aanwezig is, vervalt de aanspraak op de toegekende prijs.
 3. Alleen deelnemers aan de 4 Zeemijlenloop komen in aanmerking voor de in het eerste lid genoemde prijzen.
 4. De organisatie kan bij een calamiteit besluiten om geen prijsuitreiking te doen plaatsvinden.
 5. Als een deelnemer in het lopende jaar van het Loopcircuit Noord Nederland 40, 50 of 60 jaar wordt, dan wordt hij/zij vanaf de eerste loop ingedeeld in de dan geldende leeftijdscategorie.
 6. Bij deelname van minimaal vijf deelnemers aan een categorie worden een eerste en tweede prijs beschikbaar gesteld. Bij deelname van tenminste 10 deelnemers in een categorie worden een eerste, tweede en derde prijs beschikbaar gesteld.  
 

Bedrijvenloop

 

Artikel 9: Algemeen

 1. Ieder team dient in de Bedrijvenloop uit te komen onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt.
 2. Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal vijf personen. Van een team mogen zowel werknemers als gastlopers deel uit maken.
 3. De te lopen afstand is vier zeemijlen.
 4. Minimale leeftijd voor deelname aan de Bedrijvenloop is 12 jaar. 
 

 

Artikel 10: Tijden en klassement

 1. Een team bestaat uit minimaal vier lopers. De netto tijden van de snelste vier lopers tellen mee voor de klassering. Het team met de snelste finishtijd is de winnaar.
 2. De tijdslimiet per loper voor de bedrijvenloop is een uur en dertig minuten.
 3. De organisatie reikt een prijs uit aan de drie snelste bedrijventeams.